Samoopaľovacia kozmetika

Samoopaľovacia kozmetika slúži na vytvorenie dojmu opálenia bez toho, aby sa človek vystavoval slnku. Samoopaľovacia kozmetika po nanesení na pokožku chemicky reaguje s jej povrchovou vrstvou a vytvára dojem opálenia.

Naše hodnotenie

Skóre zdravie reprezentuje mieru bezpečnosti produktu. Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok obsiahnutých v produkte voči ľudskému telu.

Prírodnosť je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Nie je hodnotené hmotnostné zastúpenie, iba prítomnosť.