Mydla

Základným rituálom osobnej hygieny, ktorý robíme niekoľkokrát denne, je umývanie rúk. A k tomu neodmysliteľne patrí mydlo. Či už preferujete tuhé alebo tekuté v pumpičke, každý z nás ho za celý život spotrebuje až tisíce kíl.

Naše hodnotenie

Skóre zdravie reprezentuje mieru bezpečnosti produktu. Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok obsiahnutých v produkte voči ľudskému telu.

Prírodnosť je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Nie je hodnotené hmotnostné zastúpenie, iba prítomnosť.