Opaľovací sprej

Opaľovacie spreje môžu mať podobu „mlieka“ v rozprašovači, oleja alebo krému v spreji. Nespornou výhodou sprejov je ich jednoduchá a rýchla aplikácia.

Další kategÓrie
Filtrovanie

Opaľovacie spreje môžu mať podobu „mlieka“ v rozprašovači, oleje alebo sa jedná o opaľovací krém v spreji. Nespornou výhodou sprejov na opaľovanie s konzistenciou oleja je ich jednoduchá a rýchla aplikácia. Túto nespornú výhodu ocenia predovšetkým rodičia.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.