Tierra Verde

V Tierra Verde sa snaží žiť podľa princípov skutočne ekologického života, teda True Eco. Hľadajú súvislosti, skúmajú podstatu ekologických problémov a nachádzajú ich riešenie. Výsledkom je celý rad produktov takmer 100 % rozložiteľných v prírode, prostredníctvom ktorých nám značka pomáha žiť ohľaduplnejšie, šetrnejšie a udržateľnejšie.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.