Deodorant pre deti: Kedy je potreba?

Je deodorant pre deti potreba?

Potenie je prirodzený proces, ktorým sa telo ochladzuje a vylučuje soli, prípadne ďalšie látky. Miera potenie súvisí s počasím, aktivitou, ale aj so zdravotným stavom. Niektoré deti sa potia aj viac ako dospelí, ale do určitého veku nie je ich pot cítiť. To je dané vývojom potných žliaz, ktorý sa dokončuje až v čase puberty.

Deoodorant pre deti tak začína byť potrebný vo chvíli, keď ich pot začína byť nepríjemne cítiť a tento „zápach“ ju môže spôsobovať spoločenské problémy.

Kedy začať s deodorantom pre deti?

Veková hranica, kedy u dieťaťa začať s deodorantom je však dosť individuálna. Rozhodne sa však neodporúča začať skôr ako po dosiahnutí šiesteho roku dieťaťa

Deti zvyčajne dospievajú (dostávajú sa do puberty) medzi 9. a 14. rokom života. V tomto čase si začínajú viac uvedomovať svoje telo a môže sa u nich objaviť telesný pach. Môžu sa dokonca za svoje potenie a zápach. Toto obdobie sa javí ako ideálna doba pre začiatok používania deodorantov.

TOP Detské deodoranty

Je lepšie pre deti prírodný deodorant?

Deti sú stále vo svojom fyziologickom vývoji, pričom ich vývoj môžu ovplyvniť aj zdanlivé maličkosti. Medzi také maličkosti môže patriť tiež kozmetika, ktorú používajú. Preto sme presvedčení, že by deti nemali používať zbytočnú chémiu.

Takže ÁNO, deti by mali používať prírodné deodoranty.

Ale ako spoznať prírodný deodorant pre deti?

My pri každom produkte sledujeme pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu látok obsiahnutých v produkte. 

Do doporučených produktov pre deti zaraďujeme deodoranty, ktoré majú prírodnosť aspoň 75%, to už je dosť vysoká hodnota, na ktorú dosiahne len niekoľko produktov.

Ako vybrať detský deodorant pre chlapcov?

Veľa chlapcov chce voňať ako skutočný muž. Bolo by však chybou vyberať deodorant pre chlapcov len na základe vône. Hlavnou funkciou deodorantu je predsa blokovať nepríjemný zápach potu, nie byť cítiť na kilometre ďaleko. Preto sa nebojte svojmu synovi vysvetliť, že deodorant môže byť neutrálny, t. j. bez výraznej vône.Vybrali sme deodoranty vhodné pre takéto deti, ktoré majú neutrálnu alebo mužskú vôňu.

Detský deodorant pre chlapcov

Tento článok napísal