bez sulfátov

Sulfáty sú používané v kozmetike ako čistiace látky, ktoré odstraňujú nečistoty a nečistoty. Bez sulfátov by kozmetika nebola schopná účinne odstrániť nečistoty a nečistoty, čo by mohlo viesť k porušeniu účinnosti produktu. Avšak, bez sulfátov sa kozmetika môže zaobísť, pretože existujú iné čistiace látky, ako sú kokosový olej, ktoré môžu byť použité na odstránenie nečistôt a nečistôt.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.