Bez SLS

SLS (sodná lauryl sulfát) sa v kozmetike vyskytuje ako čistiaci prostriedok a je všeobecne považovaný za bezpečný. Môže však spôsobiť podráždenie pokožky a očí, a preto sa kozmetika často bez neho zaobíde. Našťastie existujú alternatívne čistiace prostriedky, ktoré sú šetrnejšie k pokožke a menej dráždivé.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.