bez alkoholu

Alkohol sa v kozmetike vyskytuje ako rozpúšťadlo, aby sa lepšie rozptýlili ostatné ingrediencie. Alkohol tiež pomáha vytvárať ľahkú textúru a zabraňuje množeniu baktérií. Kozmetika sa však dá bez alkoholu vyrobiť. Alternatívnymi rozpúšťadlami môžu byť napríklad oleje, glycerín alebo propylénglykol.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.