Vegan Society

Certifikácia Vegan Society je certifikácia, ktorá potvrdzuje, že výrobky neobsahujú žiadne živočíšne produkty ani vedľajšie produkty. Aby mohli produkty získať certifikáciu, musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 1) neobsahujú žiadne živočíšne produkty ani vedľajšie produkty; 2) nie sú testované na zvieratách; 3) nie sú vyrobené zo živočíšnych produktov; 4) neobsahujú žiadne ingrediencie, ktoré pochádzajú zo zvierat; 5) nie sú vyrobené z látok, ktoré boli testované na zvieratách; 6) nie sú vyrobené z látok, ktoré boli testované na zvieratách. Aby mohli produkty získať certifikáciu, musia byť schválené odborníkmi z Vegan Society.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.