USDA organic

USDA Organic je certifikát, ktorý poskytuje potvrdenie, že výrobky boli vyrobené v súlade s prísnymi štandardmi USDA pre pestovanie, spracovanie a označovanie organických výrobkov. Aby mohol byť certifikát USDA Organic udelený, musia výrobcovia splniť nasledujúce podmienky: všetky ingrediencie musia byť organické, výrobky musia byť vyrobené bez použitia pesticídov a umelých hnojív, všetky ingrediencie musia byť vyrobené bez genetického inžinierstva, všetky ingrediencie musia byť vyrobené bez použitia syntetických konzervačných látok , a všetky ingrediencie musia byť vyrobené bez použitia umelých farbív a aróm.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.