UEBT Certified

Certifikát UEBT Certified je medzinárodná certifikácia, ktorá slúži na ochranu biodiverzity a ľudských práv v oblasti kozmetiky. Jeho získanie vyžaduje, aby kozmetické produkty a ich zložky pochádzali zo zodpovedného zdroja a boli vyrobené s ohľadom na životné prostredie, ľudské práva a sociálnu zodpovednosť. Na získanie certifikátu je nutné splniť niekoľko kritérií, medzi ktoré patrí udržateľnosť, etické spôsoby získavania surovín, transparentnosť a prísne požiadavky na kvalitu.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.