ORGANIC SOIL ASSOCIATION

Certifikát Organic Soil Association umožňuje kozmetickým výrobcom a dodávateľom ukázať, že ich produkty sú vyrobené z organických surovín, ktoré sú pestované a spracované v súlade s najprísnejšími ekologickými štandardmi. Certifikát sa udeľuje na základe procesu auditu, ktorý zahŕňa posúdenie výrobného procesu, zdrojov surovín, kontroly kvality a dohľad nad spracovaním. Certifikát Organic Soil Association je všeobecne považovaný za jeden z najprísnejších certifikátov pre kozmetiku.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.