NaTrue

Certifikát NaTrue je medzinárodný certifikát pre kozmetické produkty, ktorý potvrdzuje, že produkty spĺňajú prísne štandardy v oblasti ekologickej a etickej výroby. Certifikát NaTrue sa udeľuje produktom, ktoré sú vyrobené z prírodných surovín a neobsahujú žiadne škodlivé látky. Na získanie certifikátu musí produkt spĺňať požiadavky v oblasti ekologickej a etickej výroby a musí prejsť prísnou certifikačnou procedúrou.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.