ICADA Certified

ICADA Certified je medzinárodný certifikát pre kozmetiku, ktorý poskytuje potvrdenie o kvalite a bezpečnosti výrobkov. Aby bol produkt schválený pre získanie certifikátu ICADA Certified, musí prejsť prísnou kontrolou kvality a bezpečnosti, ktorá zahŕňa testovanie zloženia, funkčnosti a bezpečnosti produktu. Certifikát ICADA Certified tiež zahŕňa dodržiavanie stanovených etických štandardov a zásad.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.