Fair Trade

Certifikát Fair Trade zaručuje, že produkty sú vyrobené za spravodlivých podmienok a zaisťuje, že zamestnanci v továrňach, odkiaľ produkty pochádzajú, majú práva a dostávajú zodpovedajúce odmeny. Certifikát je udelený po splnení niekoľkých podmienok, ako je napríklad prísna kontrola kvality, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, dodržiavanie pracovných práv, ochrana životného prostredia a zabezpečenie sociálnej zodpovednosti.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.