Fair for Life

Fair for Life je certifikát, ktorý sa zameriava na spravodlivú obchodnú prax v kozmetickom priemysle. Certifikát poskytuje záruku, že produkty sú vyrábané s rešpektom k ľuďom a životnému prostrediu. Podmienky získania certifikátu zahŕňajú dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov a pravidiel, ktoré sú stanovené pre ochranu ľudských práv, dobrej sociálnej praxe, ochranu životného prostredia a zodpovednej obchodnej praxe.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.