EcoGarantie

EcoGarantie je certifikát pre kozmetiku, ktorý uznáva a schvaľuje produkty založené na prírodných ingredienciách a udržateľnom poľnohospodárstve. Ak chcete získať certifikát EcoGarantie, musíte splniť podmienky, ako je napríklad používanie minimálneho množstva syntetických surovín, vysoká účinnosť produktov a minimalizácia vplyvu na životné prostredie. Certifikát tiež vyžaduje, aby boli produkty testované nezávislými laboratóriami a spĺňali požiadavky EÚ na bezpečnosť a účinnosť.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.