ECOCERT cosmos organic

ECOCERT cosmos organic je certifikát pre kozmetiku, ktorý je udeľovaný produktom, ktoré spĺňajú prísne štandardy ekologického poľnohospodárstva. Certifikát zahŕňa prísne požiadavky na výrobu, ktoré zahŕňajú používanie ekologických ingrediencií, obmedzenie chemických látok a používanie recyklovaných obalov. Na získanie certifikátu musia produkty spĺňať požiadavky na ekologickú výrobu, ktoré sú definované v medzinárodných štandardoch pre ekologickú výrobu.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.