ECOCERT cosmos natural

ECOCERT Cosmos Natural je medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý potvrdzuje, že kozmetické produkty spĺňajú prísne ekologické a biologické požiadavky. Na získanie certifikátu je nutné, aby výrobky spĺňali požiadavky na používanie prírodných ingrediencií, ekologických postupov výroby a riadenia a boli testované na nezávadnosť pre ľudské zdravie.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.