ECO CONTROL

ECO CONTROL je certifikát pre kozmetiku, ktorý umožňuje zákazníkom získať informácie o úrovni ochrany životného prostredia a zodpovednom prístupe výrobcu k prírode. Certifikát je udeľovaný produktom, ktoré spĺňajú prísne kritériá v oblasti ekologického prístupu, ako sú napríklad využitie obnoviteľných zdrojov, minimálny dopad na životné prostredie, udržateľnosť výroby, recyklácia a ďalšie. Certifikát ECO CONTROL je udeľovaný po splnení prísnych požiadaviek, ktoré zahŕňajú nielen zdravotné a bezpečnostné požiadavky, ale aj požiadavky na udržateľnosť, kvalitu a šetrnosť k životnému prostrediu.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.