CSE

Certifikát pre špecializovanú estetickú kozmetiku (CSE) je preukaz potvrdzujúci, že držiteľ je schopný vykonávať profesionálne procedúry kozmetického ošetrenia tváre a tela. Na získanie certifikátu je nutné splniť požiadavky na vzdelanie, absolvovať odbornú prax a úspešne zložiť skúšku.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.