Cruelty-free PETA

Certifikát Cruelty-Free PETA je medzinárodná certifikácia, ktorá potvrdzuje, že produkt nebol testovaný na zvieratách a že žiadny z jeho zložiek nebol testovaný na zvieratách. Aby bol produkt osvedčený ako Cruelty-Free PETA, musí spoločnosť splniť množstvo podmienok, vrátane toho, že nesmie používať žiadne zložky, ktoré boli testované na zvieratách, a musí potvrdiť, že všetky jej produkty a ich zložky neboli testované na zvieratách.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.