CPK

Certifikát CPK je prestížny certifikát pre kozmetické produkty, ktorý udeľuje Česká obchodná inšpekcia. Aby bol certifikát udelený, musí produkt spĺňať všetky požiadavky na bezpečnosť a kvalitu, ktoré sú uvedené v zákone o kozmetike. Okrem toho musí produkt prejsť všetkými príslušnými testami a schváleniami, aby sa zabezpečilo, že je bezpečný a nespôsobuje žiadne škody. Certifikát CPK je vysoko ceneným potvrdením, že výrobok spĺňa prísne štandardy kvality a bezpečnosti.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.