CPK BIO

Certifikát CPK BIO je medzinárodný certifikát pre kozmetiku, ktorý poskytuje potvrdenie o tom, že produkt je vyrobený z prírodných surovín, je šetrný k životnému prostrediu a je bezpečný pre ľudskú pokožku. Certifikát CPK BIO sa udeľuje produktom, ktoré spĺňajú špecifikácie stanovené v medzinárodnej norme ISO 16128-2, a ktorých zloženie je vysoko kontrolované a schválené nezávislou treťou stranou. Na získanie certifikátu CPK BIO je vyžadovaná prísna kontrola výrobného procesu a všetkých surovín.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.