Cosmos

Certifikát pre kozmetiku Cosmos je certifikácia pre kozmetické výrobky, ktorá vyžaduje, aby výrobcovia spĺňali prísne štandardy v oblasti ekologického a etického výrobného procesu. Certifikácia Cosmos zahŕňa vyšetrovanie výrobkov, ich zloženie, bezpečnostných požiadaviek a výrobných postupov. Na získanie certifikácie Cosmos je nutné, aby výrobcovia preukázali, že ich výrobky spĺňajú všetky legislatívne nariadenia EÚ a prísne požiadavky na ekologickú a etickú výrobu.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.