COSMETIQUE BIO – CHARTE COSMEBIO

Certifikát COSMETIQUE BIO – CHARTE COSMEBIO je medzinárodne uznávaný certifikát pre kozmetiku, ktorý je udeľovaný produktom spĺňajúcim prísne požiadavky na výrobky s prírodnými a biologickými zložkami. Certifikát je udeľovaný produktom, ktoré spĺňajú prísne požiadavky v oblasti kvality, ekológie a etiky. Certifikácia je založená na výhradnom použití prírodných a biologických zložiek, ktoré sú vysoko kontrolované a vysoko kvalitné. Certifikát COSMETIQUE BIO – CHARTE COSMEBIO je udeľovaný produktom, ktoré spĺňajú požiadavky na zloženie, výrobný postup a výrobné postupy a ktoré sú schválené nezávislými certifikačnými orgánmi.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.