CO2 neutral

Certifikát pre kozmetiku CO2 Neutral zaručuje, že produkt alebo služba boli vyrobené alebo poskytované s minimálnymi emisiami oxidu uhličitého, a to buď priamo, alebo prostredníctvom kompenzácie emisií. Certifikát možno získať po splnení podmienok, ktoré zahŕňajú spracovanie podrobného záznamu o emisiách oxidu uhličitého, aby sa zistilo, akú úroveň emisií má produkt alebo služba, a potom ich kompenzácia prostredníctvom projektov na ochranu životného prostredia.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.