BDIH

Certifikát BDIH je uznávaný štandard pre kozmetiku, ktorý potvrdzuje, že výrobok spĺňa požiadavky na kvalitu, ekológiu a bezpečnosť. Aby bol certifikát udelený, musí výrobok spĺňať požiadavky na prírodné zloženie, zdravotnú nezávadnosť, obmedzenie syntetických parfumácií, konzervantov a farbív, obmedzenie používania látok škodlivých pre zdravie a životné prostredie, obmedzenie testovania na zvieratách a dodržiavanie pracovných práv.

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.