Aký je vývoj zubov u detí?

Vývoj zubov u detí začína už v maternici. Približne v 5. týždni tehotenstva sa v čeľustiach dieťaťa vyvíjajú prvé zárodky mliečnych zubov, kedy sa začína formovať korunka zubov, pričom koreň sa prejavuje až počas procesu prerezávania zubov. Po narodení má bábätko už pripravené embryonálne štruktúry všetkých dočasných (mliečnych) aj trvalých zubov. Ak by sme v tejto fáze mohli nahliadnuť cez kosť, zbadali by sme formujúce sa útvary pripomínajúce korunky zubov, usporiadané v dvoch radoch nad sebou (10 v hornej čeľusti, 10 v dolnej čeľusti).

Kedy sa prerezávajú prvé zúbky?

Pokiaľ ide o prerezávanie zúbkov, tak každé dieťa je iné. Niektorým deťom sa môžu prerezávať zúbky už v 4 až 7 mesiacoch, zatiaľ čo iným sa prvé zúbky objavia až v 9 mesiacoch, niekedy až po dovŕšení jedného roka. Výnimočne sa môže stať, že sa dieťa narodí s jedným alebo viacerými zubami. Veľkú rolu môže hrať genetika. Napriek rozdielom v prerezávaní prvých zubov existuje všeobecná časová os, ktorú si ďalej v článku predstavíme.

Aké je poradie prerezávania zúbkov?

Počas prvých troch rokov života sa dieťaťu vyvinie päť rôznych typov zubov. Všeobecne platí, že deťom rastú najprv spodné predné zuby (stredné rezáky). Niekedy sa zuby prerezávajú mierne mimo poradia. Podľa Americkej pediatrickej akadémie (AAP) to zvyčajne nie je dôvod na obavy. Poradie, v akom dieťaťu zuby obvykle rastú, je nasledovné:

  1. stredné rezáky (predné zuby)
  2. postranné rezáky (medzi strednými rezákmi a očné zuby)
  3. prvé stoličky
  4. očné zuby (vedľa predných stoličiek)
  5. druhé stoličky

Kedy rastú deťom zuby?

Časové intervaly sa môžu u jednotlivých detí líšiť, toto je iba všeobecná časová os.

  • 6-10 mesiacov spodné stredné rezáky
  • 8-12 mesiacov horné stredné rezáky
  • 9-13 mesiacov horné postranné rezáky
  • 10-16 mesiacov spodné postranné rezáky
  • 13-19 mesiacov prvé stoličky v hornej časti ústnej dutiny
  • 14-18 mesiacov prvé stoličky dole
  • 16-22 mesiacov horné očné zuby
  • 17-23 mesiacov spodné očné zuby
  • 23-31 mesiacov druhej stoličky na spodnej strane úst
  • 25-33 mesiacov druhej stoličky na hornej strane úst

Ako zistiť, či je niečo zle?

Možno ešte dôležitejšie ako presné poradie, v akom sa zuby vášho dieťaťa prerezávajú, sú rozostupy a prevencia ochorení. Pretože sú mliečne zuby menšie ako stále, mal by medzi nimi byť dostatočný priestor, aby sa v budúcnosti mohli prerezávať. Deťom sa stále zuby obvykle objavujú okolo 6. roku veku, pričom sa začína spodnými strednými rezákmi. Pokiaľ máte obavy, že sa zuby vášho dieťaťa prerezávajú príliš blízko pri sebe, mali by ste to prebrať s detským zubným lekárom.

Problémy s prerezávaním zubov sa najčastejšie vyskytujú u predčasne narodených detí a u detí, ktoré nemajú dostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti. Všeobecne sa odporúča kontaktovať zubného lekára, pokiaľ sa dieťaťu do 18 mesiacov veku neprerezali žiadne zuby. Všetky deti by mali začať navštevovať zubára čoskoro po svojich 1. narodeninách.

TOP Detské zubné pasty

Dôveryhodné zdroje:

  1. Healthline: How to Tell If Your Baby’s Teeth Are in the Right Order
  2. Better Health: Teeth development in children

Tento článok napísal