Prírodný deodorant

Filters

 

Určenie
Značka
Účinok
  • There are no terms yet
  • There are no terms yet

My v Repekum dôkladne analyzujeme zloženie každého deodorantu, ktorý je na našich stránkach uvedený. Sú to vlastne také recenzie ich zloženia. Jeden zo sledovaných ukazovateľov je „prírodnosť“. Ide o pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu látok obsiahnutých v produkte. Nie je hodnotené ich hmotnostné zastúpenie, iba ich prítomnosť.

Aby sme produkt s pokojným svedomím nejaký produkt označili za prírodný deodorant, tak musí obsahovať aspoň 80 % čisto prírodných látok. A to je skutočne veľa.