Parfumovanej vody

Parfumovaná voda (Eau de Parfum) obsahuje spravidla 8–15 % parfumovej kompozície v koncentrovanom liehu. Parfumované vody sú vhodné na večerné využitie.

Další kategÓrie
Filtrovanie

Naše hodnotenie kozmetiky

Skóre zdravie

Pomocou vedeckej databázy EWG vyhodnocujeme bezpečnosť látok v produkte voči ľudskému telu. Skóre zdravie reprezentuje relatívnu mieru bezpečnosti produktu.

Prírodnosť

Je pomer počtu čisto prírodných látok obsiahnutých v produkte voči celkovému množstvu obsiahnutých látok. Zohľadňujeme tiež množstvo danej látky v produkte.